kehlibar

Слънчогледов шротСлънчогледов шрот

Ценна съставка при приготвянето на комбинирани фуражи, ползвани в животновъдната сфера. Добива се посредством екстракция на слънчогледов експелер в нова, модерна инсталация. Показатели от лабораторните анализи на съответните партиди от продукта ще намерите на страница “Документи”.

Виж всички продукти